Snøgg – Vipers
Så glade ble Lynn, Karen og Jessy når kontrakten ble signert! Foto: Terje Refsnes

Snøgg

Snøgg AS ble grunnlagt i 1945 og er et ledende navn innen førstehjelps-, akuttmedisinsk- og medisinsk- forbruksmateriell.