Pippin – Vipers

Pippin

Privat

Som privatkunde hos Pippin skal du føle at du er vel ivaretatt i alle faser av et kjøp. Ikke bare i det vi ønsker å gjennomføre en handel, men også i etterkant når du har spørsmål, eller gjennom de gratis kursene vi holder for våre kunder. Vi er en Apple Premium Reseller, og bak de ordene ligger strenge krav til vår kompetanse, butikkens beskaffenhet, vårt vareutvalg og den opplevelsen du som kunde skal ha av å tilbringe tid med og hos oss.

I tillegg til vår kunnskap om produktene fra Apple, har vi også et omfattende utvalg av såkalte tredjepartsprodukter – det vil si produkter som supplerer og komplementerer basisproduktene våre. Blant utvalget kan nevnes lydprodukter, TV, rekvisita, lagringsmedia, deksler og så videre. Utstyr som kanskje, basert på dine ønsker, skal til for å gjøre den gode opplevelsen enda bedre.

Pippin er en Apple-forhandler, men vi vil også gjerne bistå deg i andre IT-relaterte spørsmål, og vi stiller mer enn gjerne opp til en prat også om PC, Windows og tilhørende utstyr. Kort sagt er vi ditt første stoppested uansett hvilke behov du har innenfor data, lyd, lagring og bilde.

Bedrift

Pippin satser mer enn noen gang på bedriftsmarkedet, og faktisk er det nå slik at halvparten av våre aktiviteter stammer fra salg av produkter og tjenester til bedrifter. Våre høyt kvalifiserte medarbeidere har betydelig kompetanse innen både hardware, software og nettverk, og kan bistå i ethvert spørsmål knyttet til dette. Pippin er en Apple Premium Reseller, og det forplikter. I den benevnelsen, gitt oss av Apple selv, ligger strenge krav til kompetanse innen flere områder. Ikke bare på Apple sin egen hardware og software, men også hvordan disse “spiller” sammen med produkter fra andre leverandører og på andre plattformer.

I vår bedriftsportefølje finnes selskaper innen både rene Apple miljø, blandede miljø og rene Microsoft miljø. Pippin ønsker å være en solid og kompetent støttespiller for alle disse, og våre medarbeidere er alltid beredt på en prat om utfordringer, muligheter og løsninger.

I tillegg til de tradisjonelle IT-miljøene er det i ferd med å vokse frem et nytt ben, nemlig produkter som iPad og iPhone basert på operativsystemet iOS. Stadig flere bedrifter ser nytten av å implementere disse produktene som en del av de ansattes infrastruktur, og det er først ved å fatte beslutningen om å gjøre dette at reisen begynner. Pippin bistår mer enn gjerne med forslag til hvordan større anskaffelser kan løses med tanke på virkemåte og sikkerhet, i tillegg til en en god dialog om muligheter i en ny og tilnærmet papirløs hverdag.