Over 60 samarbeidspartnere var tilstede for frokost, quiz, auksjon og lotteri!