2 re-signeringer rett før påske! – Vipers

2 re-signeringer rett før påske!

Deloitte og Scandic Markiser!

På grunn av Vipers dyktighet til å «spleise» samarbeidspartnere, slik at de bruker hverandres produkter og tjenester. Og slik at bedriftene og de ansatte i bedriftene kan dra nytte av ulike tilbud. Og ikke minst det å få gleden av å være med på et Vinnerlag med enorme ambisjoner.
Jeg gleder meg stort til en ny sesong, der vi går for «GULL»,  og et videre lønnsomt sammarbeid sier Roger Teigen i Scandic Markiser!

Deloitte Sørlandet har re-signert en ny toårsavtale som B2B-partner og er med for 4. året.
Vi er godt fornøyd med utbyttet vi har fått av å være med i Vipers-nettverket, i tillegg til at vi etter hvert også er blitt rammet av håndballfeberen som råder i byen.
Nå ser vi frem til videre fremgang neste år – både sportslig og økonomisk sier Kenneth Myrhaug i Deloitte
Besøk gjerne hjemmesiden deres:

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/about-deloitte/articles/deloitte-kristiansand.html