Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) avdeling Agder inviterer til folkemøte i Kristiansand i Hovedsalen på Q42 onsdag 20.november fra kl. 18:30 – 21:00. 

Arrangementet er GRATIS, og billetter (plassreservasjon) er tilgjengelig på www.Q42.no

Målgruppen for folkemøtet er alle som har befatning med barn og unge voksne. Mammaer, pappaer, besteforeldre, tanter og onkler –  og ungdom er selvfølgelig hjertelig velkommen. Arrangementet er gratis, og det er begrenset med plasser. 

Program:

– Velkommen v/ Torbjørn Trommestad (NNPF) og ordfører Harald Furre (Høyre)

– Situasjonen i ungdomsmiljøet i Midtre Agder slik politiet ser den v/visepolitimester Arne Sundvoll

– «Bry Deg»-foredrag v/Torbjørn Trommestad (NNPF)

– «Tør du?»-foredrag v/Mona og Arne Bratland.

Forebyggende seksjon vil også være til stede på arrangementet med sine politikontakter. 

BRY DEG – Si nei til narkotika

Faktainformasjon om den generelle narkotikasituasjonen, med stort fokus på voksne og foreldres mulighet for deltakelse i forebygging – og ikke minst nettverksbygging blant foreldre.

TØR DU?  

Et rørende foredrag av Mona og Arne Bratland som mistet sin sønn i en overdose MDMA i 2017. De har en unik og meget sterk historie å fortelle, samt at de har tilegnet seg kunnskap om forskjellige illegale stoffer som de formidler på en treffende måte uten å bruke ”pekefinger”.

Vi i Norsk narkotikapolitiforening er sterkt bekymret over den negative utviklingen i rustrendene blant barn, ungdom og unge voksne. Vi uttrykker også bekymring over det som foregår i en del av ungdomsmiljøet og vil derfor at vi sammen skal legge grunnlaget for å skape trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Bli med på Folkemøte i Kristiansand, og bruk muligheten til å få kunnskap om et aktuelt tema.

Påmelding:

Arrangementet er GRATIS, og vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Billetter (plassreservasjon) er tilgjengelig på www.Q42.no.

Velkommen!