HVEM ER ABERIA?

Aberia tilbyr helse-, velferds- og omsorgstjenester på vegne av offentlig sektor.

Aberia har drift i Norge og Sverige. Suksesskriteriene er blant annet klokt lederskap, riktig kompetanse og gode systemer, fordi det gir god kvalitet. Selskapet tilbyr tjenester til barn, unge og voksne.

Selskapet har avtaler med det offentlige og yter tjenester som omfattes om Lov om barneverntjenester og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.