Ugland Eiendom – Vipers

Ugland Eiendom

J.B. Ugland Eiendom AS eier og utvikler eiendomsporteføljen til J.B. Ugland-gruppen. Med sine 65.000 m² utgjør Sørlandets Teknologipark i Grimstad en betydelig del av eiendomsmassen. Vi har erfaring og kompetanse innen utvikling, bygging, utleie, forvaltning og drift av eiendom, og har som mål å bidra til by- og stedsutvikling. Ved hjelp av kapital, kompetanse og langsiktighet skal vi utvikle regionen videre. Selskapet har betydelig aktivitet, og har etablert egen entreprenørvirksomhet. Av større prosjekter vi står bak, kan nevnes utvikling og bygging av Universitetet i Agders Campus Grimstad, hvor vi som landets første, private aktør har bygget et universitetsbygg etter OPS-modell.