Styret – Vipers

Styret

Vipers Kristiansand (Våg HK)

Styreleder:                                        Rune Nomeland

Nestleder:                                        Sanne Bak-Pedersen

Styremedlem:                                   Katrine Lunde

Styremedlem:                                   Rita Rosander Nøvik

Styremedlem:                                   Morten Jørgensen

Styremedlem:                                   Ole Terje Kristensen

Styremedlem:                                   Øistein Bergstøl

Varamedlem:                                   Tone Andersen Pauschert

Vipers Topphåndball AS

Styreleder:                                      Lars-Andre Hansen

Nestleder:                                       Benedicte Løyland

Styremedlem:                                  Atle B. Jonassen