Innkalling til årsmøte – Vipers

Innkalling til årsmøte

Styret i Våg Håndballklubb innkaller til årsmøte torsdag 21. mars 2024, klokken 18:00 i Vipers Akademiet, Dronningens gate 66 (underetasjen), 4608 Kristiansand.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest tirsdag
7. mars 2024 på post@vipers.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Våg Håndballklubb i minst èn måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes.

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål gjeldende årsmøtet ta kontakt med Rune Nomeland på telefon 478 03 797 eller på e-post rune@kristiansandbygg.no.

Saksliste og dokumenter legges ut nærmere årsmøtet.

Dagsorden kan lastes ned her:

https://vipers.no/wp-content/uploads/sites/13/2024/02/Dagsorden-Arsmote-2024-VAG-Handballklubb.docx

Årsmøtepaprirer kan sees her:

https://vipers.no/wp-content/uploads/sites/13/2024/03/Arsmotepapirer-2024-VAG-Handballklubb-Innkalling-og-sakspapirer.pdf

Med vennlig hilsen
Styret i Våg Håndballklubb