07000 Agder Taxi – Vipers

Agder Taxi AS er et selskap som har som oppgave å administrere kjøringen for de taxier som er tilsluttet selskapet. Agder Taxi AS forhandler frem kjøreavtaler med offentlige etater og det private næringslivet. Agder Taxi formidler også turer for Vennesla og Mandal Taxi.

Forløperen til dagens organisasjon ble stiftet så langt tilbake som 6. april 1914. Utviklingen siden den gang har vært stor. Fra å være en liten sammenslutning på 10 eiere, er det i dag 73 aksjonærer med ca. 120 biler.

Agder Taxi AS ble startet 1.juli 1992 som et aksjeselskap.

Agder Taxi AS ledes av et styre på 7 personer.

Mens styret trekker opp hovedretningslinjene for selskapet, så står daglig leder for den daglige drift. Administrasjonen er lokalisert på Hånes.

Kundesenteret holder til i samme bygg og står for all trafikkdirigering av mottatte oppdrag, og planlegging av fremtidige. Her “syder” det til tider.

Kundesenteret er bemannet 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i året – vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Navn:
Carl Fredrik Holst
Tlf
98003330