Knowit er et konsulentselskap som, innenfor rammene av den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike verdier for kundene ved å tilby grenseoverskridende leveranser på tre forretningsområder: Experience, Insight og Solutions. Det som skiller oss fra andre konsulentselskaper er vår evne til å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting samt IT. Knowit består av ca. 1850 medarbeidere fordelt på 14 lokasjoner i Sverige og fem i Norge, samt en i hvert av landene Danmark, Estland, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den nordiske børsen i Stockholm.

På Sørlandet er Knowit godt representert med kontorer både i Kristiansand og Arendal.