Toma – Vipers

«Tomagruppen er en av de største FM leverandørene i Norge og Danmark, og er et norsk familieeid selskap. Vi er 4 500 dyktige medarbeidere innenfor tjenesteområdene renhold, kantine/personalrestaurant, kontortjenester, vakthold, eiendomsdrift, forpleining og facility management.

Vår visjon er å gi mennesker en bedre arbeidsdag».

Navn:
Bente Lill Bergstøl
Tlf
915 23 040