Blatchford tar ACTION NOW – Vipers

Blatchford tar ACTION NOW

Blatchford Ortopedi er en viktig støttespiller for Vipers, og for jentene i form av fotsenger/-såler. Nå tar bedriften lokalisert i Sørlandsparken grep for å bli mer bærekraftig og bedre rustet for fremtidens krav. Det gjør de ved å bli med på Vipers og BDOs prosjekt ACTION NOW. Geir Colbjørnsen, daglig leder hos Blatchford, tok en prat med Vipers.no for å forklare hvorfor bærekraft er viktig for dem.

1. Kan du først og fremst si litt om Blatchford?

Blatchford er en ortopedisk klinikk som driver med alt innen ortopediske hjelpemidler. Det være seg fotsenger/-såler, ortoser til støtte for ankler og kne, til protester der man lager en erstatning for en del av kroppen som av en eller annen grunn er borte.

Her i Kristiansand er vi rett under 40 ansatte. Totalt er vi 6 klinikker over hele landet, og har rundt 150 medarbeidere på landsbasis.

Blatchford er et gammelt britisk selskap som ble stiftet i 1890, som har et litt videre produksjonsfelt enn det vi har her i Norge. På verdensbasis produserer man blant annet også elektronikk til proteser.

I Norge er vi ikke så gamle. Det var først i 2014 Blatchford utvidet til Norge, og det gjorde de her på Sørlandet ved å kjøpe opp Ortopediservice AS som hadde holdt på med ortopediske hjelpemidler helt siden 1990-tallet.

VIL DIN BEDRIFT VÆRE MED Å TA ACTION NOW. HER KAN DU LESE MER OM PROSJEKTET, OG HVORDAN DU MELDER PÅ DIN BEDRIFT.

2. Hva er grunnen til at dere støtter Vipers?

Det er flere ting. Det ene er det med å identifisere seg med de beste. Man lnsker å bli bedre og da må man ta utgangspunkt i det de beste gjør. Prøve å lære av de. Vipers er en ambassadør på sørlandet og for sørlandet utover, og det å kunne være med på den reisen er selvfølgelig viktig for oss.

Det er flere grunner til at vi velger å støtte Vipers. Først og fremst handlet det om å identifisere seg med de beste. Vi ønsker å bli bedre, og da må man ta utgangspunkt i det de beste gjør, og prøve å lære av dem. Vipers er en ambassadør på Sørlandet, og for Sørlandet utover fylkesgrensene våre, og det å kunne være med på den reisen er selvfølgelig viktig for oss.

I tillegg er Vipers’ nettverk en god anledning for oss til å bli kjent både i bedriftsmiljøet og blant privatpersoner på Sørlandet. Det er god promotering for oss.

3. Bærekraft er viktig for Vipers. Hva er grunnen til at bærekraft er viktig for dere?

Som sagt tidligere er Blatchford et stort internasjonalt selskap, og i Norge er vi et selskap som har klinikker over hele landet. Det å fokusere på bærekraft er viktig av flere grunner. Den viktigste grunnen er at mange snakker om bærekraft og miljø, men det blir ofte kun med prat. Det blir gjort lite før man absolutt må.

Derfor ønsker vi å være i forkant både i anbudskonkurranser, hvordan vi legger opp vår bedrift slik at den kan være bærekraftig inn i fremtiden. Da er vi nødt til å gjøre noe NÅ, og da denne muligheten med ACTION NOW dukket opp måtte vi gripe sjansen.

4. Hva er ønsket og målet for deres deltagelse i Action Now, og hva ønsker dere selv å bidra med?

Vi er allerede ISO-sertifisert, og har nok jobbet en del med blant annet bærekraftsmålene uten at vi har definert at det er det vi har gjort. Vi har gjort oss en del tanker, og har gjort noen grep for, blant annet, å være så miljøbevisste som mulig.

Ettersom vi har klinikker over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, har de forskjellige klinikkene varierte måter å jobbe på, og forskjellige utgangspunkt. Noen av klinikkene ligger sentrumsnært med gode muligheter for å benytte kollektivtransport, mens andre ligger mer i utkantstrøk der bruk av bil er eneste mulighet. Vi jobber hele tiden med å finne måter både vi og kundene kan reise mindre på, og som vi kanskje kan være enda mer fornøyd med enn sånn som vi jobber nå.

5. Er dere allerede i gang med bærekraftsarbeidet, og hva har dere eventuelt gjort?

I Blatchford har vi som sagt allerede ISO-sertifisert oss. I det siste har vi også begynte å investere i el-biler istedenfor kjøretøyer med fossilt drivstoff. Her på bygget ser vi på muligheten for hvordan vi kan være mer energieffektive, og hvordan energibruken er. Vi ser hele tiden på muligheter som kan gjøre oss mer bevisst og observante på det. Alt handler om å tenke seg om når, og helst før, man gjør noe.

Vi stiller mange spørsmål til oss selv og til våre ansatte. Blant annet om lyset må være på hele tiden? Varmen? Vi prøver å drive bevisstgjøring og utvikling av bærekraftige metoder og praksiser både på kontoret, når vi er på reiser, og for våre ansatte privat.

Vi takker Blatchford Ortopedi for at de er med og tar ACTION NOW