Hva er Action Now? – Vipers

Hva er Action Now?

Action Now er Vipers Kristiansand og BDOs satsning innenfor FNs bærekraftsmål. Action Now ble startet av Bodø/Glimt i 2019, og det var også de som navnga prosjektet. Over nyttår er det vår tur til å overta stafettpinnen, og vi håper at du og din bedrift vil engasjere dere og ta Action Now!

Prosjektet har som mål å gi bedrifter på Sørlandet kompetanse og veiledning for etablering av en overordnet bærekraftsstrategi som er riktig for den enkelte bedrift, med målsettinger, bærekraftsløfter, og konkrete tiltak som skal iverksettes. Vipers Kristiansand går i front, sammen med Kristiansand Kommune og BDO, for å gi bedrifter i regionen vår muligheten til å ta ansvar for fremtiden, i dag.

Vi håper å mobilisere inntil 20 bedrifter som skal være med på de fem samlingene det legges opp til, der man skal jobbe sammen om bærekraftig strategi- og forretningsutvikling i egen bedrift. Bedriftene vil delta på fellessamlinger, og de vil motta 1:1-rådgivning fra BDO underveis i prosjektet. Gjennom felles arbeidsøkter og samlingsarenaer skal vi skape engasjement og motivasjon, og bidra til konkret handling for bærekraftig utvikling.

Med FNs bærekraftsmål som utgangspunkt vil bedriftene få en unik mulighet til:

  • Jobbe med bærekraftig strategi- og forretningsutvikling på en strukturert måte og basert på anerkjent metode.
  • Styrke egen bedrift og konkurransekraft gjennom strategisk arbeid med bærekraftig utvikling.
  • Etablere samarbeid på tvers av bedriftene med fokus på konkrete forretningsmuligheter.
  • Gjøre bærekraft til noe konkret og relaterbart for seg og sine interessenter.
  • Bli en del av et unikt nettverk av lokale bedrifter som sammen ønsker å gå fra ord til handling.
  • Dele sine suksesshistorier med omverden gjennom Vipers Kristiansand og BDO.

Bærekraft settes på dagsordenen gjennom Vipers Kristiansand, og skal bidra til en bevisstgjøring av en bredere del av befolkningen, samt mobilisere næringslivet til konkret handling og samarbeid.