Også Scantrade velger å ta ACTION NOW – Vipers

Også Scantrade velger å ta ACTION NOW

I går presenterte vi Blatchford Ortopedi, som har meldt seg på Vipers og BDOs bærekraftssatsning ACTION NOW. I dag har vi vært så heldige å få prate med enda en viktig Sørlandsbedrift som velger å bli med på prosjektet. Øystein Larsen, som er CEO hos Scantrade, forteller oss litt om hvorfor bedriften med tilhold på Vennesla tar ACTION NOW.

  1. Bærekraft er viktig for Vipers. Hva er grunnen til at bærekraft er viktig for dere?

Bærekraft er noe som berører og angår oss alle, og vi mener det er svært viktig og ikke minst blir svært viktig for oss alle i fremtiden. Vi anser det derfor som en del av vårt samfunnsansvar å ha økt fokus på dette fremover.

2. Hva er ønsket og målet for deres deltagelse i Action Now, og hva ønsker dere selv å bidra med?

Gjennom deltakelse i Action Now ønsker vi både internt og overfor våre kunder å vise at vi tar bærekraft på alvor. Vi ønsker å få satt en struktur og systematikk rundt arbeidet med bærekraft, og også søke å implementere utvalgte bærekraftsmål som en del av vår strategi.  Vi håper og tror vi kan være en god sparringspartner som kan dele og motta informasjon fra andre som er med i prosjektet, og at vi sammen kan bidra med litt for at sammen kan dra i riktig retning.

VIL DIN BEDRIFT VÆRE MED Å TA ACTION NOW. HER KAN DU LESE MER OM PROSJEKTET, OG HVORDAN DU MELDER PÅ DIN BEDRIFT.

3. Er dere allerede i gang med bærekraftsarbeidet, og hva har dere eventuelt gjort?

Vi er godt i gang med arbeidet. Vi har blant annet blitt Miljøfyrtårnsertifisert, og har gjennom dette fokus på kildesortering, redusert energiforbruk mm. I tillegg er vi i en prosess hvor vi bytter ut firmabilene til kun å være elbiler. På produktsiden er vi i gang med å lage produkter i resirkulert materiale. Videre ser på emballasjen til produktene. Vi kommer også til å bli med på prosjekter gjennom Norsk Sportsbransjeforening hvor vi sammen med andre leverandører vil samarbeide for å kunne arbeide mer bærekraftig som bransje. Vi med våre produkter er jo i aller høyeste grad avhengig av at det gjøres grep for vi skal kunne få en bærekraftig fremtid.

4. Hvorfor valgte dere å bli med på Action Now?

Vi har valgt å bli med på Action Now i samarbeid med Vipers fordi klubben er en flott ambassadør for håndballsporten, og har verdier som vi kan identifisere oss med. Det at vi gjennom deltakelse i dette prosjektet også bidrar med støtte til Vipers anser vi som positivt for begge parter.