Otera – Vipers

Otera

Otera er et ledende elektroentreprenørselskap som tilbyr elektroteknisk spisskompetanse innen kraft, tele, samferdsel, industri, marine og olje.

800 ingeniører, teknikere og montører med kvalitetsrutiner utviklet gjennom mer enn 100 år sikrer tilgjengelighet, fremdrift og stabilitet for våre kunder. Otera eies av Agder Energi.

Hovedkontoret vårt ligger i Kristiansand, men vi er landsdekkende og har store oppdrag i flere landsdeler. Vi er totalentreprenør med fokus på elektrotekniske tjenester innenfor infrastruktur. Virksomhetsområdene inkluderer prosjektering, utbygging, drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur for kraft, tele og samferdsel, on- og offshore.

Vår ambisjon er å bli en av de ledende nordiske elektrotekniske entreprenørene. Denne posisjonen skal vi nå gjennom partnerskap, samarbeid, oppkjøp og organisk vekst. Dette vil vi gjøre med sterkt fokus på å ta vare på og utvikle de forretningsmessige og lokale fortinnene våre samarbeidspartnere har. I 2009 ble Otera AB etablert, og gjennom Ratel AB og Mätbussen AB leverer Otera tjenester innen elkraft i det svenske markedet.

Vi sikrer tilgjengelighet, fremdrift og stabilitet for våre kunder over hele Norge – og i utlandet.