ACTION NOW! – Vipers
FNs Bærekraftsmål.

ACTION NOW!

VIPERS ønsker å spille på lag med deg og din bedrift for en bærekraftig utvikling på Sørlandet!

Vipers har inngått et samarbeid med BDO og Kristiansand kommune om prosjektet ACTION NOW. 

Som et av verdens beste håndballag ønsker vi i Vipers å bruke vår påvirkningskraft i byen og regionen til mer enn å skape begeistring for store idrettsprestasjoner. Vi ønsker å skape gode verdier og å bidra til by -og samfunnsutvikling, og å styrke både egen og andres posisjon gjennom å være en drivkraft for arbeid med bærekraftmålene. 

Våre mål med å delta i ACTION NOW:

  • Økt kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål, og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene.
  • Bidra til bærekraftig omstilling i samfunns -og næringsliv ved selv å være gode eksempler.
  • Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra. Inspirere til – og legge til rette for – innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
  • Bygge sterkere lokalsamfunn, og bidra til et bærekraftig næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. 
  • Oppfordre til ACTION NOW! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning.

Har du spørsmål, ta kontakt for en hyggelig prat!