Vipers og BDO går sammen for et bærekraftig samfunn. – Vipers

Vipers og BDO går sammen for et bærekraftig samfunn.

I disse dager etableres et nytt samarbeid på Sørlandet. Gjennom prosjektet ACTION NOW skal Vipers og BDO sette fokus på bærekraft, og hvordan nettopp din bedrift kan bli en del av et mer bærekraftig og inkluderende arbeidsliv. Vipers.no fikk en prat med tre av BDOs pådrivere for prosjektet; Regionleder og partner, Jostein Håland, leder for rådgivning i Agder og partner, Tanja Erichsen, og Frode Midttun som er markeds- og kommunikasjonssjef for Region SørVest.

BDO driver med rådgivning og revisjon, sier Jostein. Vi er et globalt selskap som er representert i 162 land, og har omtrent 94 000 ansatte. I Norge er vi 1800 medarbeidere fordelt på mer enn 70 kontorer rundt om i hele landet. Forretningen består i hovedsak av fire områder: Rådgivning, revisjon, regnskap og advokatvirksomhet. 

Nå har vi og Vipers vært samarbeidspartnere i fire år, og vi har hele tiden hatt lyst å gjøre noe mer ut av det. Nå fant vi muligheten gjennom ACTION NOW. Det passer perfekt med strategien til BDO, der bærekraft er prioritet nummer én om dagen. Det er den store saken, både nasjonalt og globalt, og det å kunne koble sammen BDO og Vipers på denne måten er fantastisk. Koblingen mellom idrett og bærekraft er en fantastisk fin mulighet for alle parter.

Bærekraft er vidt begrep som det kan være vanskelig å få tak i. Hvordan jobber dere konkret med bærekraft i BDO, og hva betyr det for dere?

I BDO har vi fire konkrete bærekraftsmål, svarer Tanja Erichsen. God helse, likestilling, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og å stoppe og forhindre klimaendringer. Vi er allerede Miljøfyrtårn-sertifisert, og vi holder på å sertifiseres innenfor Likestilt arbeidsliv nå. 

Vi liker å tro at vi er ganske gode på økonomistyring, også jobber vi veldig med å ha god struktur, gode rutiner, og at vi har et forutsigbart arbeidsmiljø. Vi er i en bransje som tradisjonelt har hatt høyt arbeidspress, og vi har jobbet aktivt med å skape en balanse mellom jobb og privatliv. Vi ønsker at BDO skal være en arbeidsplass som passer for folk i alle livets faser, og at det er en god arbeidsplass over lang tid.

I tillegg fokuserer vi på et likestilt arbeidsliv. Det handler om en bevisstgjøring innenfor rekruttering både på kjønn, etnisitet, men også livsfaser. Vi jobber aktivt for å være et samla fellesskap, og med å hjelpe andre aktører så godt vi kan. Vi samarbeider for eksempel med UiA gjennom internships og gjesteforelesninger.

Les mer om BDO her: https://www.bdo.no/nb-no/om-bdo-nb/bdo-i-norge 

ACTION NOW er på en måte ditt hjertebarn, Tanja, kan ikke du si litt hva det er?

ACTION NOW kom for første gang i stand i samarbeid med fotballklubben Bodø/Glimt, som ønsket å gjøre noe mer ut av idretten. De ønsket et fokus på andre ting enn spillere og penger, og da treffer bærekraftsmål og miljø bra. Vi i BDO er en svært god samarbeidspartner sånn sett, da vi er en faginstitusjon som har kompetanse i hva det vil si å være bærekraftige og hvordan man oppnår målene sine.

I hovedsak betyr ACTION NOW det innpakningen sier. Du skal ta aksjon nå. Bærekraft er nå, ikke noe for fremtiden. Mottoet er at vi “skal gi alt for en bærekraftig fremtid”. Det er et prosjekt som er etablert i samarbeid med andre klubber, og det er et program som skjer i flere regioner i Norge. Dette gir ikke bare Vipers, men hele Sørlandet, en mulighet til å tenke mer på bærekraft

Når vi nå gir ACTION NOW til Vipers vil de være eier av budskapet i prosjektet. Det gir Vipers muligheten til ikke bare å si, men å vise, at de jobber for et mer bærekraftig samfunn. Vi håper dette gir Vipers muligheten til å løfte seg selv ytterligere for både eksisterende partnere, nye partnere, supportere, og generelt i nærmiljøet.

Hvordan er ACTION NOW-programmet bygd opp, Frode?

ACTION NOW kommer til å gå over fem samlinger. Vi i BDO stiller med de ressursene som trengs, samt at vi kommer til å bruke personer eksternt for å gi samlingene ekstra tyngde og dybde. I tillegg håper vi å kunne bruke nøkkelpersoner i Vipers som kan bidra på sine måter. 

Det er tre mål som går igjen i prosjektet. Det er å øke kunnskap om bærekraft gjennom å inspirere mennesker og bedrifter, det er å bygge sterke lokalsamfunn, og å skape partnerskap gjennom programmet. For å få til det er vi helt avhengige av at bedrifter som ønsker en bærekraftig utvikling også engasjerer seg i nettverket.

Vi oppfordrer til ACTION NOW. Vi oppfordrer til handling nå. Vi oppfordrer folk og bedrifter til å bidra for å få samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Kommer Vipers sine spillere til å bli brukt i prosjektet, Jostein?

Ja, det håper vi virkelig! Dette kan være en fortsettelse etter spillerkarrieren. Ved å ta et aktivt eierskap i denne fasen kan spillerne posisjonere seg for veien videre. Vi vil utfordre Vipers-jentene, både samlet og hver enkelt, til å velge seg ut et bærekraftsmål som de kan stå bak. Det er viktig for markedsføringen av ACTION NOW, både til partnere og til befolkningen ellers. 

Når forbilder viser vei i prosjekter som dette har det en voldsom signaleffekt. Den markedsføringen som vil være i hallen, i sosiale medier, og i møte med partnere kan gjøre en forskjell. Alle som kommer på kampene ser at noe foregår, og at Vipers, og deres spillere, tar en aktiv rolle i bærekraftsspørsmålet.

Hva kan de som melder seg på ACTION NOW-prosjektet forvente å få igjen?

Først og fremst er håpet at de kan bygge kompetanse som de kan ta med seg tilbake til sine arbeidsplasser. Der kan de inspirere og hjelpe bedriften til å ta steg videre for å bli en mer bærekraftig virksomhet på alle måter. Dette handler om å sette bærekraft på dagsordenen, for det er vi helt sikre på at kommer til å være en forutsetning for å være levedyktig i årene som kommer.

Det vi helt konkret kan hjelpe med er å lære de hvordan man starter opp. Hva er lurt å gjøre først? Hva passer for din virksomhet? Man er nødt til å skape en bevisst holdning der man finner ut hva som er bra for oss. Da kan vi evaluere ting som gjøres i dag, hva som er lurt å fortsette med, og hva som bør gjøres i fremtiden. 

Gjennom ACTION NOW får man samlet næringslivet i regionen i et nettverk der man gjennom samarbeid kan oppnå bærekraftig utvikling. Man kommer sammen på tvers av bransjer, og kan utveksle erfaringer og ideer. Det er jo et bærekraftsmål i seg selv.

Les om Bodø/Glimts ACTION NOW-satsning her: https://actionnow.no/ 

Hva med utbytte for BDO og for Vipers, Jostein?

Vi får igjen mye av det samme som deltakerne, men for oss handler det om å ta vår del av ansvaret, vår del av jobben, for å nå bærekraftsmålene som er satt. Vi får økt bevisstgjøring og en kompetansevekst, samtidig som vi gir deltakerne hjelp til å oppnå det samme.

For Vipers gir det en mulighet til å ta en mer aktiv rolle i bærekraftsspørsmålet, noe som er veldig viktig i vår tid. Det står stor respekt av at Vipers tar ansvar for dette. Det gjør det enda mer attraktivt for oss å være en samarbeidspartner. Bærekraft er noe vi er utrolig opptatt av, og når klubben er det samme er det kjempepositivt. 

ACTION NOW, hvordan du kan bli med på prosjektet, og bærekraft generelt kommer du til å se mye mer av i Vipers’ kanaler i tiden som kommer, og vi oppfordrer alle til å ta sin del av ansvaret for å sørge for et bærekraftig samfunn.

Vi oppfordrer til ACTION NOW!