SG Finans – Vipers

SG Finans

SG Finans AS har over 45 års historie som finansieringsselskap i Norge. Selskapet har sitt utspring fra ELCON Finans AS som ble fisjonert (delt) 2. mai 2005. SG Finans AS er bygget på den tidligere virksomheten for equipment leasing og factoring i ELCON Finans AS. Vår kjernevirksomhet er å tilby factoring og leasing av maskiner, utstyr og kjøretøyer til alt av næringsvirksomhet samt offentlig sektor.

SG Equipment Finance er et varemerke i Société Générale Group for equipment leasing og salgsfinansiering for leverandører. SG Equipment Finance har sin virksomhet primært i Europa. SG Factoring er Société Générale Group’s varemerke for factoring.

SG Equipment Finance er nr. 1 i Europa innen equipment leasing, og tilbyr spesialiserte finansieringsløsninger innen tre sektorer: teknologi, industrielt utstyr og transport.

SG Finans AS representerer SG Equipment Finance i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet er heleid av Société Générale Group; et av eurosonens største finanskonsern.

SG Finans AS er Norges ledende finansieringsselskap med en klar posisjon som markedsleder innen equipment leasing og factoring.

Selskapet har en samlet forvaltningskapital på ca. 33 milliarder NOK. Lokal forankring gjennom selskapets 16 kontorer i Norge, samt filialer i Sverige og Danmark, gir korte beslutningsveier og nærhet til markedet. Selskapet har 360 dyktige medarbeidere, og hovedkontoret er på Lysaker ved Oslo.

SG Finans AS er hovedkontor for SG Equipment Finance’s satsning i Norden.