Boss Industri – Vipers

Boss Industri

Boss Industri er en sterk leverandør av mekanisk skreddersøm, fremstilling av rørsystemer, konstruksjoner av vanlig og rustfritt stål, overflatebehandling, hydraulikk og kalkulasjon av struktur og trykktanker.

Vi leverer et solid håndverksmessig arbeid av internasjonal standard.
Boss Industri er sertifisert i henhold til ISO 9001 : 2000.

Vårt hovedmål er å tilfredsstille de krav og forventninger som stilles til vårt arbeid av oppdragsgivere, myndighetene og oss selv. Disse kravene kan omfatte pålitelighet, sikkerhet og økonomi i tillegg til krav om overensstemmelse med kontraktens krav.

Vi setter også som mål å utføre oppdragene i samsvar med høy faglig standard i bransjen på en ansvarlig og samarbeidsvillig måte, og at bedriften fortsatt anerkjennes som et konkurransedyktig selskap som er kjent for å utføre oppdrag slik at de får den riktige kvalitet.