PwC – Vipers

PwC

PwC er det største fagmiljøet på Sørlandet innen revisjon, regnskapsføring, bedriftsrådgivning, skatt og avgift. Med bred kompetanse og kontorer i Kristiansand, Arendal og Mandal er PwC godt rustet til å være en sentral støttespiller i utviklingen av det lokale næringslivet og den offentlige tjenesteyting på Sørlandet. På Agder er vi totalt 122 ansatte, fordelt på revisjon 50, regnskapsføring 50, konsulenter 11 og juridiske tjenester 11.

Vårt hovedmål er å fungere som en god støttespiller for våre kunder og styrke grunnlaget for riktige beslutninger og verdiskapning.