Kinnarps – Vipers

Kinnarps

Virksomhet: 

Kinnarps leverer interiørløsninger til kontor, skole og helse. Høy kvalitet og lav miljøpåvirkning kjennetegner hele kjeden – fra råmateriale til ferdige løsninger for arbeidsplassen.

Omsetning:

Kinnarps AS har en omsetning i på kontor, skole og helse i Norge på 650 mill. kr. Kinnarps-gruppen inkl. tyske Samas som vi kjøpte i mars beregnes årsomsetning å stige til 4,5 milliarder svenske kroner (09/10).

Salg:

Kinnarps er i dag Europas nest største leverandør av interiørløsninger for kontor. Vi har salgsvirksomhet i 39 land, og datterselskaper i 15 land.

Produksjon:

Kinnarps har totalt syv ulike produksjonsanlegg, fem i Sverige og to i Tyskland. På følgende steder finnes produksjon/montering; Kinnarp, Jönköping, Skillingaryd, Vinslöv, Tranås, Minden og Worms. Det største produksjonsanlegget ligger i Kinnarp.

Hovedkvarter:

Konsernledelsen og sentrale konsernfunksjoner sitter i Kinnarp i Sverige.

Ansatte:
Kinnarps har ca. 2500 ansatte.

Varemerker:

Kinnarpskonsernet utromer, utvikler og markedsfører følgende varemerker; Kinnarps, Materia, Skandiform, NC Nordic Care, Drabert, Martin Stoll, Fortschritt, MBT og Schärf.

Historikk:

Kinnarps ble grunnlagt i 1942 av Jarl og Evy Andersson.

Eier:

Kinnarps er en 100 % familieeid virksomhet, og eies i dag av barna og barnebarna til Jarl og Evy Andersson. Flere av eierne arbeider aktivt i selskapet.

Administrerende direktør:

Henry Jarlsson, Evy og Jarl Andersson sin sønn, har jobbet i Kinnarps siden 1960-tallet. Han begynte i sin nåværende stilling som administrerende direktør i 1973.