Onsdag ble en flott avslutning for flere av Vipers spillerene. Vipers.no takker for innsatsen og ønsker jentene lykke til videre!

Dette er spillere som takker for seg etter årets sesong:

Lindy Taraldsen
Christina O’ Sullivan
Birgit van Os
Siren Gundersen
Janne K. Olsen
Nina Thorsdahl
Maria Hansen