Vipers deltok på Søgne HK sin sesongavslutning!

Prosjektet med å trene i andre haller fortsetter og tirsdag var det Søgne HK som fikk besøk. Etter trening ble det utdelt medaljer og underholdning.

Skrevet av NTH

Vipers Kristiansand takker for en flott mottakelse og et bra opplegg!

Les mer på Søgne HK sine websider!