Bøtekassefest 2012 – Vipers

Bøtekassefest 2012

Etter en lang sesong har vipers spillere og trenere ofte bidratt til en bøtekasse. Det å komme for sent eller ha på mobiltelefon kan fort bli dyrt. Og på slutten lages det et opplegg. Klikk her for bilder!

Dette året ble Evje destinasjon med ulike oppgaver og klatreskog. Vipers.no var tilstede!