Bøtekassefest 2012 ble en suksess!

Etter en lang sesong har vipers spillere og trenere ofte bidratt til en bøtekasse. Det å komme for sent eller ha på mobiltelefon kan fort bli dyrt. Og på slutten lages det et opplegg. Klikk her for bilder!

Skrevet av NTH

Dette året ble Evje destinasjon med ulike oppgaver og klatreskog. Vipers.no var tilstede!