YIT – Vipers

YIT

YIT AS designer, produserer og installerer et bredt spekter av produkter, systemer og tjenester til yrkesbygg og industri.

Vi kan gjennomføre en teknisk totalentreprise eller foreta enkeltinstallasjoner av luftbehandlings- og røranlegg samt elektrotekniske, mekaniske og sikkerhetsinstallasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Vi driver en utstrakt servicevirksomhet og kan påta oss ansvaret for alt teknisk vedlikehold i et bygg.

Om kunden ønsker det, kan vi gjennom vår Facilities Management virksomhet samordne alle støttefunksjonene til kundens kjernevirksomhet.

YIT i Norge har en årlig omsetning på ca.4 milliarder kroner og ca. 3600 ansatte fordelt på mer enn 60 steder.