YIT

YIT AS designer, produserer og installerer et bredt spekter av produkter, systemer og tjenester til yrkesbygg og industri.

Vi kan gjennomføre en teknisk totalentreprise eller foreta enkeltinstallasjoner av luftbehandlings- og røranlegg samt elektrotekniske, mekaniske og sikkerhetsinstallasjoner i nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Vi driver en utstrakt servicevirksomhet og kan påta oss ansvaret for alt teknisk vedlikehold i et bygg.

Om kunden ønsker det, kan vi gjennom vår Facilities Management virksomhet samordne alle støttefunksjonene til kundens kjernevirksomhet.

YIT i Norge har en årlig omsetning på ca.4 milliarder kroner og ca. 3600 ansatte fordelt på mer enn 60 steder.