Toma Facility Management – Vipers

Toma Facility Management

Toma Facility Management er en av de fire største Facility Management leverandørene i Norge med omsetning på 1,7 milliarder kroner og den eneste med norske eiere. Vi er 3700 dyktige medarbeidere innenfor tjenesteområdene renhold, kantine, kontorstøtte, vakthold, eiendomsdrift, forpleining og facility management. Vår visjon er å gi mennesker en bedre arbeidsdag.

Les mer om oss på www.toma.no