Kredinor – Vipers

Kredinor

Kredinor – en solid aktør

Kredinor har drevet betalings- og innfordrings-tjenester siden 1905, og er i dag Norges nest største inkassoselskap. Kredinor er et samvirkeforetak, hvor kundene er våre eiere.

En av styrkene i Kredinor er vår lokale tilstedeværelse på 11 steder i Norge. Fra nyttår fusjonerer vi med Kreditorforeningen Vest og blir mer enn 500 ansatte fordelt på 11 lokale kontorer i Norge. Navnet på selskapet blir fortsatt Kredinor. Hovedkontoret ligger sentralt ved Rådhuset i Oslo.

Våre 15 ansatte i Kristiansand har meget god kompetanse og lang erfaring i inkasso og vi er opptatt av at du som kunde skal være fornøyd med at pengene kommer inn og måten de kommer inn på.

Kredinor vil i et møte introdusere deg for våre tjenester og løsninger. Eksempler på dette er Infobank – nettkontoret for bedriften, juridiske tjenester og vår kurs og seminarkalender.