Kredinor har gått inn – Vipers

Kredinor har gått inn

Kredinor er et inkassoselskap som nå har blitt med på Vipers laget!

Med oppkjøpet av Sopran etablerer Kredinor seg nå i Kristiansand.  I Kristiansand  holder de til på Kjøita, nærmere bestemt i Kraftsenteret. Selskapet heter enn så lenge Sopran, men de fusjonerer i begynnelsen av 2014.

Fakturering- purring- og inkassotjenester er deres fag.  Kredinor tar vare på kunden gjennom hele verdikjeden. Deres mål er gode medmenneskelige relasjoner på alle plan.

De har 15 ansatte i Kristiansand som har meget god kompetanse og lang erfaring i inkasso og de er opptatt av at du som kunde skal være fornøyd med at pengene kommer inn og måten de kommer inn på.

Ønsker du å vite mer ta kontakt med Odd-Arild Skonhoft, leder for salg- og marked i Kristiansand. Odd-Arild treffes på telefon  90561799

Vipers.no ønsker Kredinor velommen på laget!