Kredinor har gått inn som ny Gull Partner!

Kredinor er et inkassoselskap som nå har blitt med på Vipers laget!

Skrevet av Morten Løvø

Med oppkjøpet av Sopran etablerer Kredinor seg nå i Kristiansand.  I Kristiansand  holder de til på Kjøita, nærmere bestemt i Kraftsenteret. Selskapet heter enn så lenge Sopran, men de fusjonerer i begynnelsen av 2014.

Fakturering- purring- og inkassotjenester er deres fag.  Kredinor tar vare på kunden gjennom hele verdikjeden. Deres mål er gode medmenneskelige relasjoner på alle plan.

De har 15 ansatte i Kristiansand som har meget god kompetanse og lang erfaring i inkasso og de er opptatt av at du som kunde skal være fornøyd med at pengene kommer inn og måten de kommer inn på.

Ønsker du å vite mer ta kontakt med Odd-Arild Skonhoft, leder for salg- og marked i Kristiansand. Odd-Arild treffes på telefon  90561799

Vipers.no ønsker Kredinor velommen på laget!