OneCo – Vipers

OneCo

OneCo er et industrikonsern med kjerneaktiviteter inne olje & gass, infrastruktur, industri, fornybar energi og bygg. En av våre styrker er å levere systemintegrerte løsninger der vi sørger for at ulike fag og produkter settes sammen og fungerer etter intensjonen.

Våre produkter og tjenester blir aldri bedre enn den kvaliteten på prestasjoner våre medarbeidere og samarbeidspartnere representerer. Derfor er en sterk, tydelig og sunn bedriftskultur avgjørende for at vi skal lykkes med vår ambisjon – nemlig å skape et nordisk industrieventyr.

OneCo skal være preget av en kultur der det åpenlyst blir satt pris på at selskapet, prosjekter og enkeltmennesker lykkes. Derfor forventes det også av våre ledere at de skal bidra og stimulere til å skape resultater gjennom sine medarbeidere. OneCo har i dag rundt 1.100 medarbeidere, en årlig omsetning på rundt 2 mrd og har lokasjoner i Kristiansand, Grimstad, Sandnes, Bergen, Trondheim, Oslo og Drammen, samt i Danmark.

Målsetningen for den industrielle reisen til OneCo er å skape økte verdier for kunder og eiere samtidig som vi utvikler spennende arbeidsplasser for våre ansatte. Dette skal vi gjøre ved å øke den årlige omsetningen til størrelsesorden 3 milliarder gjennom lønnsom vekst.

Vi legger vekt på at våre leveranser skal ivareta båe kunde- og myndighetskrav samtidig som sikkerheten til våre ansatte ivaretas på en god måte.