VipersJ16 – Vipers

VipersJ16

Bak fra høyre: Oda Abrahamsen, Marianne Kjær Hjelmseth, Vilde Salvesen, Ingrid Elise Løddesøl Pettersen, Camilla Løvland, Nina Olsen, Anita Eikild, Remine Stedjan, Karoline Olsen, Ruby Bjørndal, Christine Larsen Hægeland og Ida Rosander.

Foran fra venstre: Tore Løvland (hjelpetrener), Silje Wilson, Malin Lunde, Thea Eline Wergeland, Stine Rognlid, Marie Løvland og Anne Johnsen (trener)

Velkommen til Vipers J16 sin hjemmeside

Dette laget er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Søgne Håndballklubb, AK28 og Vipers Kristiansand. Før sesongen 2014/15 hadde Søgne HK og AK28 en «vareopptelling» i forhold til hvor mange av jentene som ønsket å satse på Bring. Svaret fra jentene i disse to klubbene var at det var hhv ni i Søgne og åtte i AK som hadde et ønske om å legge litt mer i håndballen enn de andre. Med tidligere erfaring friskt i minne, konkluderte begge klubbene med at dette var for få spillere til å gå inn med i Bringserien.

For å gjøre en lang historie kort, så ble klubbene enige om å samarbeide om et Bring-lag. Utfordringen var bare det at AK allerede hadde et formalisert samarbeid med Vipers, og dermed kunne de ikke samarbeide med en tredje klubb. Men takket være et konstruktivt møte hos Regionskontoret til Region Sør i Kristiansand, så kom ideen om at Søgne også inngikk en samarbeidsavtale med Vipers.

Det var slik Vipers J16 ble en realitet.

Det unike med dette samarbeidet, er at både AK og Søgne spiller i Regionsserien med «sine» lag, det er kun i Bringserien det er et samarbeid. Dermed har man klart å videreføre begge disse lagene, slik at de spillerne som ikke hadde et ønske om å satse på Bring, fortsatt spiller håndball sammen i moderklubben. Alternativet hadde vært at de som ville satse, meldte overgang til en av klubbene, men da ville man altså ikke hatt et tilbud til de jentene som var igjen.

I forhold til treningshverdagen, så trener Vipersjentene sammen to dager i uken, mens de trener sammen med «sitt» lag to dager i uken.

Samarbeidet har så langt fungert utmerket, og målsettingen for laget er å nå sluttspillet i Bringserien.