Vipers Islandske høyre kant Thorey har forlenget avtalen med to nye år! Vipers.no gratulerer!