Veidekke har forlenget

Terje Marcussen, Aage Tengs og Ståle Fjeld Syvertsen