Parkering under Vipers hjemmekamper! – Vipers

Parkering under Vipers hjemmekamper!

Parkeringsanlegg, Kasernen ved samarbeidspartner Oksøy Eiendom!

Kasernen har fått mye omtale etter restaureringen i regi av Oksøy Eiendom. Under bakken har deparkeringskjeller fri for søyler – og dermed lett framkommelig.
Her kan du parkere der til søndag og et døgn frem i tid til kun kroner 50.-!!

Det finnes også parkeringhus under Aquarama.