Agder Ventilasjon – Vipers

Agder Ventilasjon

Agder Ventilasjon AS ble etablert 21. mai 2005. Selskapet ble stiftet med forretningsadresse i Søgne kommune. Visjonen var å bli en lokal ventilasjonsentreprenør med fokus på kundens behov.

Sommeren 2006 var det 6 ansatte i bedriften og oppdragsmengden i kraftig vekst. Det første hele driftsåret resulterte i en omsetning på 19,1 MNOK og et behov for nye lokaler. Ny forretningsadresse ble Rigetjønnveien 3 i Kristiansand.

I 2007 ble det gjennomført en virksomhetsoverdragelse og Agder Ventilasjon AS overtok ventilasjonsvirksomheten til Sønnico Installasjon AS i Kristiansand.

I oktober 2009 solgte gründere og eiere 52% av aksjene til selskapene Sig Halvorsen AS og Rønning Elektro AS. På dette tidspunktet bestod bedriften av 13 ansatte og oppnådde en omsetning på 62 MNOK.

Våren 2014 etablerer selskapet avdelingskontor i Sommerkroveien 6 i Mandal i tråd med strategien om å være ledende innen sine virksomhetsområder i Agder.

Mot slutten av 2014 har Agder Ventilasjon AS 33 ansatte og har etablert seg som Sørlandets største ventilasjonsentreprenør med egen avdeling for kjøling og automatikkfag.