Vi er 2500 ansatte, fordelt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Tre av våre datterselskap, Boreal Transport Nord AS, Boreal Transport Midt-Norge AS og Boreal Transport Sør AS driver kollektivtransport gjennom offentlige anbudskontrakter med oppdragsgiver (fylkeskommuner).

Boreal Travel AS driver tur/charter, ekspress og flybuss i tillegg til planlegging og gjennomføring av transportlogistikk ved store arrangement.  Boreal Travel tilbyr også reiser i inn- og utland via reisebyråtjenester i Sør-Vest Reiser (se sorvestreiser.no).

Konsernet er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.

http://www.boreal.no/boreal-travel-as/category1225.html