NSB – Vipers

NSB

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern. Persontransport med tog og buss, godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør konsernets hovedvirksomheter.

NSBs beste bidrag til et bedre miljø er å frakte mange passasjerer på en sikker, pålitelig og ressurseffektiv måte. Vi jobber for å tilby et reisetilbud som er sømløst, punktlig og effektivt inn og ut av de store byene, samt komfortabelt og attraktivt mellom de store byene.

 

http://nsb.no