JuleQuiz 3 Desember

Vannscooter og damer fra USA!

Skrevet av Morten Løvø