JuleQuiz 13 Desember

Et noe merkelig spørsmål?

Skrevet av Morten Løvø