Agder Ventilasjon og Retura Sør fortsetter samarbeidet! – Vipers

Agder Ventilasjon og Retura Sør fortsetter samarbeidet!

Signert for ny sesong med klubben!

Begge bedriftene har re-signert sine samarbeidsavtaler med klubben og er medlem i B2B nettverket.
B2B nettverket er et av grunnpilarene i Vipers sitt samarbeidskonsept. Her møtes bedriftene til ulike samlinger i regi av Vipers igjennom en hel sesong.
Hovedmålet med slike samlinger er at bedriftene som er med i nettverket skal handle av hverandre! 🙂

Vi gratulerer både Retura Sør og Agder Ventilasjon!