Taxi Sør forlenger samarbeidsavtalen! – Vipers

Taxi Sør forlenger samarbeidsavtalen!

Taxi Sør er på veien både for små og store!

Vipers er på vei mot noe stort, Taxi Sør er på veien både for små og store.
Vipers går for gull, og Taxi Sør er glade for at flere og flere går for gul.
Vi går nå løs på vår andre sesong sammen med Vipers. Kampene er en stor opplevelse i seg selv, og B2B-nettet rundt Vipers er en nyttig arena.
Vi har knyttet kontakter og gjort avtaler. Vi har plass til flere, både firmaavtaler og avtaler for ansatte.