Bitpro – Vipers

Bitpro

Bitpro er spesialister på IT-drift. Fra det grunnleggende systemet, til akkurat den datamaskinen du jobber på. Vi har sterk fagkompetanse på nettverk, plattform og ulike skyløsninger. Og vi kan være ditt eneste kontaktpunkt for å håndtere alle typer applikasjoner.

Bitpro overvåker kontinuerlig IT-systemet ditt. Vi fanger tidlig opp signaler dersom noe ikke fungerer optimalt, og gjør preventive tiltak for å holde serverne friske og avverge stans i arbeidsflyten din.

Bitpros plattform baserer seg på standardiserte, gjennomprøvde løsninger. Vi er ikke først ute med det siste, men velger funksjonelle, driftssikre komponenter, som settes sammen til et system tilpasset dine behov.