Akademiet inviterer til hospitering! – Vipers

Akademiet inviterer til hospitering!

Vår samarbeidspartner Akademiet inviterer til hospitering onsdag 13. november!

Onsdag 13. november fra 08.00-13.15 vil vi invitere deg som vil kombinere skole og idrett til hospitering hos oss.

Du skal få opplevelsen av hvordan det er å gå hos oss. Sammen med våre elever, trenere og lærere skal vi jobbe med kosthold, treningskultur og basistrening igjennom dagen

Håndball møter kl 08.00 i Sukkevannshallen

Vi vil også invitere dere med på Viperskamp på kvelden. Oppmøte på Aquarama klokken 17.30.

PÅMELDING VIA SKJEMA: WWW.AKAHOSP.TK

Når Hvor Hva
08.00 – 09.30 Sukkevanns
hallen
Trening
10.15 – 10.45 Akademiet Informasjon om
skolen
11.00 – 11.45 Akademiet Workshop 1
11.45 – 12.15 Akademiet Lunsj /m Kahoot
12.15 – 12.45 Akademiet Workshop 2
12.45 – 13.15 Akademiet Workshop 3