Årsmøte blir 21. april kl 17.00 på Teams. Medlemmer og saker melder seg til styreleder på emtu@norengros.no for påmelding/registrering innen 14.april.

Styret