Huntonit, en gigant i en liten bygd. – Vipers

Huntonit, en gigant i en liten bygd.

Huntonit har ikke vært med som samarbeidspartner så lenge, men de har allerede rukket å bli en våre viktigste støttespillere. Vipers.no tok en prat med Geir Drangsland, konsernsjef hos hjørnestensbedriften i Vennesla.

Kan du fortelle litt om Huntonit?

Huntonit er en hjørnestensbedrift i Vennesla – faktisk 70 år i år. Vi produserer, som eneste gjenværende fabrikk i Norden, interiørplater til tak og vegg i trefiber. I den ene enden av fabrikken kommer tømmer inn – og gjennom en våtprosess som er ufattelig spennende å oppleve – kommer ferdig malte og laserte interiørprodukter ut i den andre enden av fabrikken.  Vi er opptatt av Lean og det å forbedre våre prosesser kontinuerlig.

Innovasjon er en hovedmotivasjon – og nå i vår lanserer vi en verdensnyhet vi er særdeles stolte av. For første gang i historien produseres en trebasert plate som gir en slett vegg med alle Huntonit sine gode fordeler. Her har dyktig personell utarbeidet og testet over lang tid slik at de nye Huntonit Proff Vegg platene faktisk har klimaklasse 2 og er enda bedre rustet i forhold til svingninger i temperatur og fukt. Vi gleder oss stort til lanseringen – og ser muligheter for nye bruksområder for Huntonit, ikke minst i det profesjonelle marked.

Nevnes bør også at Huntonit er eneste produsent av interiørplater som har anbefaling av Norges Astma- og Allergiforbund. Her snakker vi interiørplater produsert kun av norsk, kortreist tre samt vann – ingen kjemiske tilsetningsstoffer og ingen skadelige avgasser.

Totalt er det rundt 175 ansatte på Huntonit og vi er største private arbeidsgiver i Vennesla.

Hvordan merker dere koronakrisen på kroppen?

Først og fremst handlet det for oss om å få kontroll på smitteverntiltak for alle ansatte. Her var vi raskt på banen og fikk på plass både rutiner og utstyr for å ivareta ansatte. Vi stengte også av for besøkende og regulerte kontakt mellom avdelinger både innen hver fabrikk og mellom Byggma konsernets fabrikker. Vi har vært heldige og har så langt ikke hatt noen ansatte med påvist smitte. Her har konsernledelsen fulgt utviklingen tett og vi har hatt Teams-møter annenhver dag for å beholde god oversikt og kontroll

Ellers kom så å si alle byggevarekjedene raskt på banen med meldinger om at leverandørbesøk ikke skulle gjennomføres for en tid. Vårt salgsapparat har dermed hatt en svært annerledes hverdag. Alt av kundearrangementer og fabrikkbesøk ble avlyst/utsatt veldig raskt. Hjemmekontor ble iverksatt der hvor det var praktisk og gjennomførbart.

Nå åpner byggevarehus igjen for avtalte besøk. Det har i de første 6-7 ukene av pandemien vært mange i Norge som har benyttet karantenedager og fridager til å pusse opp i sine hjem – så heldigvis har salget gått rimelig bra.

Hvorfor velger dere å sponse Vipers år etter år?

 Vi har stor respekt for hva Vipers har fått til med de ressurser og midler de har hatt til rådighet. I hele organisasjonen gjenspeiles en holdning som fremkommer av hver bokstav i Vipers –

V= vinnervilje, I= idoler, P= profesjonelle, E= eierskap, R= råskap, S= samhold. Dette er verdier vi er stolte av å være med på å støtte.

Sport i allmennhet er for meg noe positivt som gir livskvalitet. Foruten glede gir sport og lagidrett kvaliteter som; evner til forberedelser, konsentrasjon, samspill og presisjon. Dette er egenskaper som alle mennesker kan ha glede av, også utenfor sportsarenaen. Breddeidretten trenger gode rollemodeller og jeg mener Vipers jentene er fantastiske rollemodeller for håndballen.

Nå har vi kun vært med to sesonger som samarbeidspartner med Vipers – men det er nå i tøffe tider at man har mulighet til å vise at vi har en langsiktig strategi i det meste vi gjennomfører.

Kan du si litt om hva Vipers betyr for Huntonit?

De fleste – både i Huntonit og ellers både lokalt og nasjonalt – er stolte av hva Vipers med sine spillere og sin ledelse har fått til. Våre ansatte er blitt invitert på kamper med oppvartning, vi har hatt Vipers-laget på besøk i vår kantine til stor glede for våre ansatte. I det store og hele betyr det også et fokus på verdier vi alle stiller oss bak og er stolte av.

I tillegg ønsker vi å vise alle som gjør en innsats i idretten stor respekt og vi er derfor stolte av å kunne støtte Vipers og ønsker dem all mulig lykke til videre.