Intervju med salg og markedssjef i Vipers, Christer Paulsen. – Vipers

Intervju med salg og markedssjef i Vipers, Christer Paulsen.

Den som kanskje har hatt mest å gjøre i Vipers de siste månedene er salg og markedssjef, Christer Paulsen. Christer har hatt den stillingen i Vipers siden våren 2018, og har vært med på litt av en reise de siste årene. Vipers.no satt seg ned med Christer for en prat om hvordan de siste månedene har vært.

Hei, Christer. Kan du først si litt om bakgrunnen din?

Jeg har bakgrunn fra forsvaret og fra idretten, og har jobbet kontinuerlig med salg og marked siden 1998. Av firmaer jeg har vært innom kan jeg jo nevne Coca Cola, Radisson, SAS, Start, Flynonstop, og G-travel, før jeg nå har endt opp i Vipers.

På fritiden er jeg en uhorvelig sosial person, og jeg har to fantastiske gutter (Linus(7) og Felix (10)) som jeg er fotballtrener for. Når ikke jeg er på trening med de prøver jeg å få trent litt selv.

 Kan du si litt om den perioden vi har vært gjennom nå? Hvordan føler du at koronasituasjonen har påvirket ditt arbeid?

Perioden vi har vært gjennom har vært krevende, spesiell, og vond for mange. Næringslivet på Sørlandet har heldigvis hatt troa på Vipers og vår ferd mot toppen av Europeisk håndball. Vi prøver alltid å jobbe langsiktig, og med en strukturert og gjennomtenkt plan. I Vipers har vi tro på ydmykhet, lojalitet, og å være mest mulig folkelig i tilnærmingen vår. Det tror jeg partnerne våre kan kjenne seg igjen i.

Til tross for at Norge har stått stille har flere samarbeidsavtaler blitt signert. Hvorfor tror du bedrifter velger å støtte Vipers selv i vanskelige perioder?

Næringslivet har hatt en periode med usikkerhet, og har valgt å utsette noen avgjørelser rundt denne type markedsarbeid. Det respekterer vi naturligvis, og vi prøver å være tålmodige. 

Når det gjelder hvorfor avtaler har blitt signert i denne perioden liker jeg å tro det er fordi næringslivet har tro på det vi holder på med. Prestasjonskulturen vår, posisjonen vår i norsk håndball, lojaliteten i nettverket, samt mangfoldet av selskaper som gjør at nettverket rundt Vipers fungerer så godt som det gjør.

Hva er den største utfordringen som salg og markedssjef i en klubb som Vipers?

Den største utfordringen er å levere et best mulig produkt hele tiden, sammen med at man av og til kjenner på dårlig samvittighet for at noen partnerne ikke har fått nok igjen for alle elementene i den avtalen de har signert. Vi ønsker naturligvis å gjøre alle til lags, men det kan være utfordrende til tider. 

Samt at vi har enormt høye ambisjoner, noe som stiller høye krav til oss som jobber i Vipers, men som også gir oss mye energi til å gjennomføre det vi setter oss som mål.

I korte trekk, hvordan er prosessen fra den første kontakten til en signert avtale ligger på bordet?

Det er en lang og krevende prosess som vanligvis starter med en telefonsamtale hvor man avtaler et første møte. Etter det første møte lager vi et tilbud som vi sender over til den partneren det gjelder, før vi nok en gang setter oss sammen for å diskutere eventuelle endringer i forslaget. Når begge parter er fornøyde med innholdet i kontrakten starter den virkelige jobben. Da skal alle elementene i kontrakten oppfylles fra begge hold, samt at avtalen skal følges opp og resigneres når det er dags for det.

Du har vært med på å bygge opp et velfungerende b2b-nettverk. Kan du si litt om hva det innebærer?

Vi har bygd et nettverk vi tror alle partnerne våre nyter godt av. Vi oppfordrer til at de bruker hverandre, og at de samarbeider på tvers av bransjer og næringer. De eventene vi setter opp bringer næringslivet i regionen vår sammen, og gir mulighet for utveksling av erfaringer og tjenester.

Nettverket vårt er bygd på lojalitet, troverdighet, profesjonalitet, å bygge merkevare, synlighet, og intern motivasjon. Vi tror at alle disse elementene er med på å skape masse verdi for partnerne våre. 

Si litt om hvordan fremtiden for Vipers ser ut fra ditt ståsted?

Fremtiden er rosa. Uten tvil. Vi skal vinne Champions League innen 2023, vi skal fortsette å jobbe med holdninger, profesjonalitet, synlighet, og vi vil være en merkevare næringslivet vil samarbeide med og assosiere seg med.

Samtidig skal vi klare å beholde folkeligheten og ydmykheten. Det er utrolig viktig for oss, og vi håper næringslivet ser verdien i å være med oss å bygge en klubb som betyr masse for ikke bare Sørlandet, men for hele Norge.