Protokoll fra årsmøte i Våg Håndballklubb – Vipers

Protokoll fra årsmøte i Våg Håndballklubb

Årsmøte i Våg Håndballklubb ble avholdt digitalt den 25. mars 2021. Vedlagt ligger protokollen fra årsmøtet.

https://vipers.no/wp-content/uploads/sites/26/2021/05/Protokoll-Arsmote-210325.pdf