Umbro og Mizuno kler opp håndballskoledeltakerne våre – Vipers

Umbro og Mizuno kler opp håndballskoledeltakerne våre

Neste uke starter Vipers håndballskole. Kristiansand Kommune er deltaker i et forskningsprosjekt som heter Nye Mønstre – Trygg Oppvekst. Det er et prosjekt som skal hjelpe ungdommer i lavinntektsfamilier til å delta på aktiviteter de ellers ikke ville hatt mulighet til å være med på. Vi i Vipers Kristiansand har gitt bort noen plassene på årets håndballskole til deltakere i prosjektet, og vi er veldig stolte over at våre samarbeidspartnere Umbro og Mizuno bidrar med utstyr til de deltakerne som har fått plass gjennom prosjektet.

Foruten plassen på håndballskolen får de utvalgte en full pakke med sko, klær, og utstyr som en håndballskoledeltaker trenger.

Nye mønstre – Trygg oppvekst er utrolig takknemlige for samarbeidet og giverviljen til Vipers. Dere har gitt flere ungdommer i lavinntektsfamilier muligheten til å delta på Vipers sommerskole 2022. Her vil barn og ungdom oppleve håndballglede, fysisk aktivitet og sosiale aktiviteter.  Vi takker Vipers for støtten og hjelpen for å inkludere barn og ungdom i en utfordrende livssituasjon, slik at de kan delta. Gjennom dette samarbeidet støtter Vipers vårt arbeid for at barn og unge ikke skal oppleve utenforskap.