VIPERS ønsker å spille på lag med deg og din bedrift for en bærekraftig utvikling på Sørlandet! – Vipers
FNs Bærekraftsmål.

VIPERS ønsker å spille på lag med deg og din bedrift for en bærekraftig utvikling på Sørlandet!

Ønsker du å ta et større samfunnsansvar og lage gode strategier for en bærekraftig utvikling for din bedrift?

Har du tenkt tanken mange ganger, men er usikker på hvor du skal starte?

Ønsker du å stå bedre rustet for fremtiden gjennom økt konkurransekraft og nye forretningsmuligheter?

Og har du råd til å la være?

Svaret er ACTION NOW – Et handlingsorientert bærekraftprogram for samfunns -og næringsliv. 

Som et av verdens beste håndballag ønsker vi i Vipers å bruke vår påvirkningskraft i byen og regionen til mer enn å skape begeistring for store idrettsprestasjoner. Vi ønsker å skape gode verdier og å bidra til by -og samfunnsutvikling, og å styrke både egen og andres posisjon gjennom å være en drivkraft for arbeid med bærekraftmålene. 

Våre mål med å delta i ACTION NOW:

  • Økt kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs bærekraftmål, og vårt felles ansvar for å gjøre de nødvendige endringer for å nå målene.
  • Bidra til bærekraftig omstilling i samfunns -og næringsliv ved selv å være gode eksempler.
  • Inspirere mennesker og bedrifter til å ha lyst til å bidra. Inspirere til – og legge til rette for – innovative partnerskap som skal bygge vår smarte grønne fremtid.
  • Bygge sterkere lokalsamfunn, og bidra til et bærekraftig næringsliv gjennom å kombinere forretningsutvikling med bærekraft. 
  • Oppfordre til ACTION NOW! Inspirere til faktisk handling blant befolkning og næringsliv. Ta del i prosjekter og partnerskap som fører bedrifter og samfunn i ei mer bærekraftig retning.

Nysgjerrig på å vite mer, og hva dette kan bety for deg og din bedrift? Meld deg på et uforpliktende informasjonsmøte på Scandic Hotell Bystranda fredag 12. mai kl. 08:30 – 10:00.

Vi stiller med frokost sammen med BDO, og ACTION NOW-ambassadør Bodø/Glimt deltar for å dele sin historie og hva ACTION NOW har bidratt til hos dem og det lokale næringslivet. Vi håper å få dere med på laget!

Har du spørsmål, er du også hjertelig velkommen til å ta kontakt for en hyggelig prat!

Tips gjerne andre du også tror kan ha nytte av dette (Bærekraftmål nummer 17 – Samarbeid for å nå målene).

Vi gleder oss til å se deg, og at vi sammen kan bidra til en bærekraftig utvikling på Sørlandet.

For mer informasjon: ACTION NOW! – ET BÆREKRAFTSPROSJEKT FOR KRISTIANSAND