PUMA KLER OPP HÅNDBALLSKOLE DELTAKERENE – Vipers

PUMA KLER OPP HÅNDBALLSKOLE DELTAKERENE

Uke 31 starter Vipers håndballskole. I samarbeid med DNB ,Puma og Blåkors har vi i år rettet fokus mot barnas stasjon. Det er et prosjekt som skal hjelpe ungdommer i lavinntektsfamilier til å delta på aktiviteter de ellers ikke ville hatt mulighet til å være med på. Vipers Kristiansand, DNB og PUMA har gitt bort noen av plassene på årets håndballskole til deltakere i prosjektet, og vi er veldig stolte over at vår samarbeidspartner PUMA bidrar med utstyr til de deltakerne som har fått plass gjennom prosjektet.

Det betyr utrolig mye å få delta på håndballskolen. Det er et fantastisk inkluderingstiltak, og Vipers Kristiansand med sine samarbeidspartnere er med å bidrar til at barn og unge fra lavinntektsfamilier kan delta på lik linje som alle andre. Barn og unges talenter og idrettsglede blir gitt like muligheter uavhengig alt annet. Det er kjempebra, og det styrker barn og unges selvfølelse, selvtillit, og identitet. Barn som ikke har råd til å reise på ferie har virkelig noe å glede seg til før slolestart, og det gir de noe utrolig kult å snakke om i ettertid. Det er kjempeviktig.

Familiekontakt som er anonymisert av hensyn til personvern

Foruten plassen på håndballskolen får de utvalgte en full pakke med sko, klær, og utstyr som en håndballskoledeltaker trenger.

Pakken de heldige deltakerne får består av alt en måtte trenge for en uke med håndballtrening.

Blåkors er utrolig takknemlige for samarbeidet og giverviljen til Vipers. Dere har gitt flere ungdommer i lavinntektsfamilier muligheten til å delta på Vipers håndballskole 2023. Her vil barn og ungdom oppleve håndballglede, fysisk aktivitet og sosiale aktiviteter. Vi takker Vipers for støtten og hjelpen for å inkludere barn og ungdom i en utfordrende livssituasjon, slik at de kan delta. Gjennom dette samarbeidet støtter Vipers vårt arbeid for at barn og unge ikke skal oppleve utenforskap.

Prosjektleder Aleksander Kristiansen er veldig stolt over håndballskolen og ringvirkningene det gir for barn og unge som holder på med idrett. 

I år har vi med oss flere titalls deltagere som ikke hadde hatt mulighet til dette hadde det ikke vært for at vi har så gode samarbeidspartnere. Jeg vil skryte av DnB og Puma som tente på denne ideen fra første stund. Blåkors har vært en naturlig vei å gå for å finne de riktige kandidatene. Og sammen har vi lagt tilrette for at alle disse jentene får en uke spekket med gøye opplevelser og nye vennskap.

Håndballskolen starter 31/7 og varer til 4/8, og det vil være 450 jenter i trening gjennom hele uken. Deltakerne kommer helt fra Spania, Ungarn, Danmark, Sverige, og Finland.